Korzystaj z ExMetrix 7 dni za darmo

- nieograniczone przeglądanie baz danych oraz podstawowe statystyki zmiennych
- dostęp do gotowych modeli prognostycznych (podstawowe pary walutowe, indeksy giełd światowych, podstawowe surowce)
- analiza cykliczna i predykcje wykonywaną metodę FFT
- wyszukiwanie zmiennych wzajemnie powiązanych i korelacji
- twórz własne modele prognostyczne na dowolnych danych